Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 27.8.2020

KEITÄ OLEMME

Olemme Ylivieskassa toimiva Terästien Sali.

MITÄ HENKILÖTIETOA KERÄÄMME JA MIKSI

Jäsenrekisteriin jäseniltä kerätään nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Jäsenrekisterin tietoja käytetään jäsenmaksujen luontiin.

REKISTERINPITÄJÄ

Terästien Sali
Y-tunnus: 1090759-7
Minttukatu 7
84100 Ylivieska

REKISTERIN NIMI

Terästien salin jäsenrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu jäsensuhteen ja/tai muun sopimuksen täytäntöönpaneminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Toiminnan ja palveluidemme kehittäminen.
  • Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen.
  • Jäsensuhteemme hoitaminen.
  • Toiminnan ylläpidon suorittamat tutkimus- ja tilastointitarkoitukset.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

  • Rekisteriin syntyy tietoa rekisteröityjen itsensä ilmoittamana.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

  • Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SUOJAUS JA SÄILYTYS

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne yrityksen jäsenet, joilla toimintansa puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Säilytämme henkilötietoja jäsenrekisterissä jäsenyyssuhteen ajan. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

OIKEUTESI JÄSENENÄ

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

YHTEYDENOTOT

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköisesti osoitteeseen info@terastiensali.fi

SELOSTETTA KOSKEVAT MUUTOKSET

Terästien sali varaa oikeuden muuttaa selosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua selosteen sisältöön säännöllisesti.