Salin käyttöehdot 1.9.2018 alkaen

Nämä Terästien salin käyttöehdot koskevat kaikkea salin käyttöä. Liikkuminen sisätiloissa on sallittu vain painitossuissa, puhtain avojaloin tai puhtain sukin. Ulkojalkineet jätetään niille varattuun paikkaan ja riisutaan aulassa. Turvallisuussyistä salilla on nauhoittava kameravalvonta. Asiakas sitoutuu noudattamaan salin palveluita käyttäessään erityistä varovaisuutta. Vastuu vahingoista, jotka asiakas aiheutetaan itselle tai kolmannelle osapuolelle ovat asiakkaan vastuulla. Harjoitusvälineet palautetaan omille paikoilleen ennen salilta poistumista ja yleisestä siisteydestä huolehditaan yhteisesti.

Terästien sali varaa oikeuden muuttaa käyttöehtojen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen jäsenille. Jäsenen tai vuokraajan vastuulla on tutustua käyttöehtoihin säännöllisesti.